PŘEDÁNÍ BÍLÉ STUHY - 20. srpna 2011

Předání bílé stuhy Bystřice 2011     V sobotu 20.8.2011 se vydalo pár lidiček z Bystřice spolu s místostarostkou paní M. Konůpkovou do Nového Hrádku u Náchoda. Proč? Probíhalo tu slavnostní předání výher ze soutěže Vesnice roku, která se konala letos a naše obec se jí zúčastnila. Práce a přípravy našich občanů se vyplatily. Získali jsme krásnou Bílou stuhu za činnost mládeže a tím přispěli nejen k dobrému jménu obce Bystřice, ale i nemalou finanční částkou do pokladny. Stuha i pohár kolovaly z ruky do ruky, radost byla veliká. Počasí jak na objednávku, občerstvení zajištěno.

     Nový Hrádek, výherce Zlaté stuhy, se akce zhostil na výbornou. Pan starosta se rozloučil a popřál všem mnoho dalších úspěchů v příštím roce.

Budeme se snažit!

© 2012 | Comtex Network Systems | Administrace |                                                | Nahoru ^