Betlém v Bystřici 27.11.2011

     Na první adventní neděli se v Bystřici u  Libáně v pozdním odpoledni konala předvánoční akce s překvapením. Na tradiční setkání zavítalo spousta lidí místních i přespolních. Program zahájila slečna Daniela Malá, uvedla Kyzivátovu dechovku z Libáně a představila paní starostku M.Sálovou Vlkovou. Pozvala jí na krátký rozhovor. První otázkou bylo, co je v Bystřici nového a co se za tento rok změnilo. Paní starostka stručně informovala o velkých akcích, vyzdvihla naše úspěchy, ale největší radost a tu jsme měli toho času všichni,byla výhra v soutěži Vesnice roku Bílá stuha za činnost mládeže. Při této příležitosti by chtěla paní starostka znovu poděkovat všem občanům za pomoc a přízeň. Z jejích úst zaznělo: ,, Je mi ctí, být starostkou této obce ! ,, Překvapení prozradit nechtěla, jen opět poděkovala těm, kteří se na této akci podíleli.

     Tradičně se advent vítal u smrku na kraji hřiště, byl tak vysoký, že zářil do širokého okolí. Tento strom se letos bohužel musel pokácet z bezpečnostních důvodů, proto vlastně občané už v létě začali přemýšlet, jak tuto tradici zachovat, než nám vyroste strom nový. První myšlenka vzešla od J.Rieplové. Smrky tu máme, jsou na kraji hřiště, proč si tu nevytvořit mezi nimi Betlém. Každý doma nějaký máme, ale mít jesličky v životní velikosti, to by aspoň trochu nahradilo tu ztrátu našeho majestátního smrku z let minulých. Nápad se postupně rozvíjel, nakonec velké slaměné postavy vznikly díky rodině Hlavatých. Dřevěnou stodůlku připomínající místo narození Ježíška vytvořila rodina Kyselova. Nakonec přiložily ruku k dílu i místní elektrikáři, M.Novák, L.Košťák a J.Mlejnek, aby dali vánočním jesličkám tu správnou jiskru. Můžeme zahájit advent s plnou parádou. Cukroví na pohoštění hostů připravily místní ženy. K čaji nebo svařenému vínu přikusujeme nazdobené perníčky a zpíváme koledy. Slečna Daniela vyplňuje čas mezi koledami milým povídáním o svátcích a Betlémech.Pak začne odpočítávání a náš Betlém v Bystřici je odhalen. Uprostřed jesličky s Ježíškem, jeho matka Marie a její manžel Josef. Je tu i pastýř a tři klečící králové. Vše vyvedeno ve slámě a v životní velikosti. Vypadá to věrohodně a mile. Při rozsvícení je nad střechou Betléma vidět padající hvězda, tak to chceme brát jako dobré znamení pro nás všechny. Překvapení není nikdy dost, z druhé strany hřiště začaly létat barevné jiskry krásného ohňostroje, který je doprovázen poutavou hudbou. 

     A jsme na konci večera, počasí nám přálo, hostů se sešlo hojně. Svařáček se vypil, kometa nad jesličkami svítí a všichni si společně přejeme, abychom se tu za rok zase sešli ve zdraví, pohodě a naše řeč zněla stejnou notou. Betlém se hned druhý den přetočil, aby se z něj mohli radovat všichni kolemjdoucí. Rozzáří se současně s veřejným osvětlením, takže bude svítit každou noc přes celé svátky pro potěchu oka i ducha všech. Dokonce i auta přibržďují, když zahlédnou tu nezvyklou záři u silnice. A to je malé zadostiučinění všem, kdo věnoval tomuto dílku čas. Máme radost a čerpáme síly z radosti druhých. V dnešní technické a hektické době je přece potřeba se na chvilku zastavit a třeba zrovna u těch našich jesliček zapomenout, že někam spěcháme. Přejeme hezké a klidné svátky !


VÁNOČNÍ DÍLNA - 26. listopadu 2011

Vánoční dílna Bystřice 2011     Na sále Bystřické hospody se v sobotu 26.11.2011 po 16 hod. sešlo pár žen ( i mužů) a začala tvořivá akce tzv. vánoční dílna. Kdo mohl, donesl chvojí za zahrádky, takže se sešlo spousta rozmanitých druhů. Denisa Sálová, jakožto hlavní poradce, měla plné ruce práce. Dovezla slaměné korpusy na věnce a tak se vyráběla výzdoba na stoly i ven na dveře. Jeden by netušil, co naše ženy dovedou a přidaly se i děti. Na stolech během tohoto odpoledne zářily svícinky do fialova, zlata či červena, s mašlemi i bez, z přírodního materiálu, jako jsou šišky, bukvice, obilí, makovičky či mochna. Všichni si vzájemně obdivují své výtvory a moc se nám tento nápad zamlouvá. Doma by si člověk udělal nepořádek, tady se nakonec vše zametlo a spálilo v kamnech. Zbylé větve před sál, určitě se najde ještě dost zájemců, kteří budou také chtít tvořit a tak se větve spotřebují. Takže krátce řečeno, nápad k nezaplacení, při dobré náladě si vyrobíte za minimální náklady vánoční dekoraci a nemusíte nikam jezdit, navíc celé svátky se můžete svým dílkem chlubit návštěvám. Doufáme, že za rok se zase sejdeme a bude nás víc. Pro inspiraci se můžete naladit našimi fotografiemi z akce.

Přejeme příjemné svátky !!!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 22. října 2011

Vítání občánků Bystřice 2011     V Bystřici proběhlo v sobotu 22.10.2011 poprvé Vítání občánků. Počasí o sobotním odpoledni přálo, sluníčko provázelo maminky s kočárky a slavnostní síň se projasnila nejen podzimním vánkem, ale i smíchem těch nejmenších.

     Pozvání přijalo šest miminek, tři děvčátka, tři chlapci. Sál se zaplnil babičkami a dědečky. Máme tu i dětičky z místní školky se svou paní ředitelkou, aby nám přednesly pár básniček a písní. Celý obřad byl doplněn živou hudbou na klávesy a i žáci od Bodláka a Pampelišky zarecitovali a hrálo se na flétnu.

     Paní starostka svým vnímavým projevem dojala a mohlo se přistoupit ke slavnostnímu zápisu do Uvítací knihy nově narozených dětí. Rodiče pro své děti dostali drobné dárky, pamětní list a vkladní knížku. Poté jsme společně připili na zdraví našich nových občánků Bystřice a Važic a mohlo dojít k plánovanému fotografování u kolébky. Hosté pak byli pozváni na malé pohoštění. Milé posezení tedy pokračovalo kolem stolů, kde příbuzní rokovali s úsměvem nad kávou. Paní fotografka tak mohla v klidu zvěčnit naše maminky s ratolestmi, samozřejmě babičky i dědečkové nesměli chybět. Miminka byla spokojená, pláč byl slyšet minimálně, obrázky na památku budou v duchu příjemné atmosféry a naše obec se těší na další setkání miminek, která přibudou do naší knihy. Bude to krásná vzpomínka a chceme toto vítání do života zařadit mezi další nové tradice obce.

Přejeme občánkům hodně zdraví a úspěchů v životě!!

LOUČENÍ S LÉTEM ANEB HRY BEZ HRANIC - 3. září 2011

Loučení s létem Bystřice 2011     První víkend v září probíhalo v Bystřici Loučení s létem aneb Hry bez hranic. V. Hlavatá a J. Strnadová za pomoci obce sestavila nápadité hry, které, jak bylo vidět už na hřišti, děti zaujaly.

     Školáci soutěžili samostatně, malé děti se vypořádaly s úkoly za pomoci rodičů. Opičí dráha, hledání klíče ve vodě a následné odemykání zajatce nebo rozvazování fáborů na čas, to vše děti plnily s vervou a nasazením. S chutí pak zasedly, aby se občerstvily nanukem a mohly převzít ceny s diplomem. Všichni byly vítězové a nálada v tomto slunečném odpoledni byla skvělá. Fotilo se, zpívalo, pár nadšenců, kteří ještě nepadali vedrem, hrálo fotbal. Opékaly se buřty a děti se radovaly z dárků, které našly ve vítězném balíčku.

     Večer se nikomu nechtělo domu. Budeme se těšit na to, že příští hry na hřišti proběhnou zase v tak pohodovém a sportovním duchu a sluníčko nám vesele bude svítit.

Školákům přejeme úspěšný rok!

© 2012 | Comtex Network Systems | Administrace |                                                | Nahoru ^