Mateřská školka

Obyčejný/Neobyčejný víkend v Bystřici

Minulý víkend v Bystřici se odvíjel ve sváteční i dojemné náladě zároveň.Začalo to v sobotu odpoledne Vítáním občánků. Letos gratulujeme Vanese Vohnoutové,Valerii Javůrkové  a máme i zástupce opačného pohlaví. Jaroušek Maštálka sice polovinu obřadu prospal, ale bylo krásné sledovat jeho odpočinek, byl prostě v pohodě. Děti z místní školky a ze  školy Bodláka a Pampelišky předvedly své vystoupení, paní starostka přednesla projev a rozdaly se dárečky. Následoval přípitek s rodiči a fotografování. Tady potvrdila panífotografka svou profesionalitu, neboť dát dohromady kolem kolébky deseti nebo i více členourodinku, aby to s miminkem krásně vypadalo, je umění.Židle se rozprostřely ke stolům, vařila se voňavá káva a podává se občerstvení. Rodiny spolu s námi prožívají milé odpoledne, na které snad u fotografií budeme rádi vzpomínat.A víkend pokračuje.V neděli ráno je slavnostní vysvěcení kostela, který dnes po necelých čtyřech měsících otvíráme znovu veřejnosti.Výmalba se protáhla díky nálezům vzácných maleb na omítkách i na kamenech zdí kostela. Ale dnes už náš kostelík voní novotou, oprášené obrazy a sochy září na svých místech a září i pan farář, že může znovu pozvat své ovečky do stánku klidu a míru.Děkuje i paní starostce a občanům, kteří se podíleli na práci kolem této akce.Sváteční neděli ukončí odpolední koncert v kostele, kde zazpívá sopranistka J.Ryklová s V.Šolcem za doprovodu paní Noskové u varhan. Zpěv se nesl jasně vzhůru, až se rozezněly zvony. Snad síla hlasu nebo znamení v lepší časy? Každopádně v tu chvíli nikdo nevěděl, proč zvoní, ale stvrdily sílu atmosféry , která tu vládla. Dojetí, pokora a láska bližnímu svému se prolínala s hudbou  a  až příliš rychle uběhl čas určený koncertnímu vystoupení. Po dlouhém a upřímném potlesku musíme vstoupit ven do podzimního počasí a vrátit se do reality. Zpříjemníme to tedy alespoň posezením na sále Bystřické hospody, kde se sejdeme s panem farářem na jeho přání.Chce tu přípitkem znovu všem poděkovat. Místní ženy připravily malé pohoštění, ohřívá se i voňavý guláš a boršč.Víkend v Bystřici končí. Ale nekončí práce lidiček, kteří tu chtějí tvořit, žít se svými dětmi a tu svou vesničku opečovávat tak, aby byla čím dál krásnější.Přejeme všem hodně zdraví!

© 2012 | Comtex Network Systems | Administrace |                                                | Nahoru ^