Mateřská školka

Záplavy 2013

KRAJ ZASÁHLA STOLETÁ VODA (ČERVEN 2013)

Záplavy zasáhly celou republiku a bilance je jako vždy smutná.Naši obec, chválabohu, velká voda nezasáhla, ale přesto máme před tímto živlem respekt.Proto, když hasičský sbor v Jičíně ohlásil druhý stupeň povodňové aktivity a volal na obec,že hrozí nebezpečí přívalových dešťů a voda už se nemá kam vsáknout, okamžitě se v sobotu v podvečer sešlo několik občanů z obce, včetně zvědavých dětí, aby pomohli napytlovat písek k případné záchraně majetku.Plošina plná zavázaných pytlů bude tiše čekat a my doufáme, že je nebudeme potřebovat.Snad v tomhle případě bude připraveným štěstí přát a žádný liják se nad Bystřicí nespustí.

© 2012 | Comtex Network Systems | Administrace |                                                | Nahoru ^